Gemeentelijke tegemoetkoming voor extra kosten gemaakt voor 1G controle

11 maart 2022

Via gemeenten is er een tegemoetkoming beschikbaar voor extra kosten gemaakt tot en met 26 maart 2022 voor controle van het  coronatoegangsbewijs.

Het kabinet heeft 66 miljoen euro beschikbaar gesteld om bij te dragen in de kosten rondom de coronatoegangscheck. Om lokaal maatwerk mogelijk te maken, loopt deze regeling via de gemeenten. 

Onder voorwaarden kunnen ook VNPF-leden hiervoor in aanmerking komen.

Dat lokale maatwerk betekent ook dat nog niet iedere gemeente er al over heeft gecommuniceerd. Het betekent ook dat per gemeente regeltjes onderling kunnen verschillen.

Wat wordt er mogelijk vergoed
De basis van de regeling is een vergoeding voor: ‘de kosten die gemaakt worden om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen’. In de praktijk komt dit in grote lijnen neer op:

  • Kosten voor extra personeel dat nodig is om de scan te doen of in goede banen te leiden (inclusief verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten).
  • In geval van extra externe inhuur van extra personeel, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
  • Kosten voor materiaal dat nodig is om de coronatoegangscheck te doen (bijvoorbeeld scanners, polsbandjes).
  • Eventuele extra bijkomende kosten zoals dranghekken voor crowd control bij CTB-controle.

Deze kosten moeten gemaakt zijn in de periode tussen 1 januari en 26 maart 2022.

Let op: de regeling verschilt per gemeente. Gemeenten hebben de vrijheid om een subsidie te geven, of ondersteuning in natura. Ook bepalen de gemeenten zelf wat ze precies vergoeden en welk maximum bedrag per ondernemer of organisatie ze instellen. Doorgaans vragen gemeenten ook om bewijsstukken zoals facturen van de opgevoerde kosten.

Aanvragen
De tegemoetkoming in de kosten kan aangevraagd worden in de gemeente waar je bent gevestigd , of waar het evenement plaatsvindt. Op deze pagina kan je zien of de regeling voor jullie gemeente al bekend is.  De lijst wordt steeds uitgebreid. Het project Coronatoegangscheck van VNO-NCW en MKB-Nederland houdt deze pagina dagelijks bij.

SPOED
Indien je hier gebruik van wilt maken, vul dan zo snel mogelijk een aanvraag in, want sommige gemeenten werken met een vroege sluitingsdatum of keren uit volgens het principe  ‘wie het eerst komt, eerst maalt’ tot het maximum van de subsidie bereikt is.

Loop je bij de aanvraag bij de gemeente tegen problemen aan? Meld dit dan bij ons of bij coronatoegangscheck.nl zodat dit wordt gesignaleerd bij de subsidiegever. Je kan hier reageren .