Gezamenlijke reactie wetsvoorstel Wab

17 mei 2018

Zeven branche- en werkgeversverenigingen in de kunst- en cultuursector, waaronder de Vereniging voor Openbare Bibliotheken, hebben gezamenlijk gereageerd op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

De Wab moet verbetering brengen in de verstoorde balans tussen vaste en flexibele contracten. Met het wetsvoorstel wordt het aangaan van tijdelijke en flexibele contracten duurder. Lees de gezamenlijke ‘Reactie internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in balans’ van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Cultuurconnectie, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

De zeven branche- en werkgeversverenigingen onderschrijven voor het overgrote deel de ingezonden reactie van VNO-NCW/MKB-Nederland, waar de Federatie Cultuur zich ook bij heeft aangesloten.