Bron

EU-OSHA

Gezondheidsrisico’s hybride werken groter voor vrouwen

22 maart 2024

Vrouwen lopen bij hybride werken meer risico’s dan mannen.

Dit blijkt uit een rapport van de Europese organisatie EU-OSHA. Vrouwen hebben meer kans op fysieke klachten, maar ook op een verstoorde werk-privébalans. Dit komt doordat zij vaker zorgtaken uitvoeren naast het werk.

Uit een rapport van de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) met bevindingen uit een Europees onderzoek naar de gevolgen van hybride werken voor de gezondheid, wordt duidelijk dat vrouwen meer risico lopen om gezondheidsklachten te krijgen dan hun mannelijke collega’s. Het kan gaan om zowel mentale klachten als fysieke klachten. De vrouwelijke respondenten uit het onderzoek melden bijvoorbeeld vaker hoofdpijnklachten, klachten aan de ogen, spier- en gewrichtsklachten en algehele vermoeidheid. Ook voelen ze zich vaker depressief, gestrest en opgejaagd. Arbomaatregelen om stress aan te pakken, lijken vrouwen ook minder goed te bereiken.

Meer zorgtaken en hoge werkdruk

Vrouwen zijn extra kwetsbaar doordat zij – vaker dan mannen – hun werk combineren met onbetaald werk in de privésfeer. Vrouwen hebben een groter aandeel dan mannen in het huishouden en in de zorg voor en opvang van de kinderen. Als vrouwen daardoor het werk niet afkrijgen, halen ze de uren ’s avonds in. Daardoor ligt overwerk op de loer en nemen ze onvoldoende hersteltijd. Daarnaast verlenen vrouwen vaker dan mannen mantelzorg. Vrouwen geven ook aan door hybride werken een hogere werkdruk te ervaren. Ze hebben last van de onuitgesproken verwachting vanuit de werkgever dat ze altijd bereikbaar zijn. Dit zijn stuk voor stuk factoren die bijdragen aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en die kunnen leiden tot stress.