Gratis Afval Goed Geregeld loket per 1 mei geopend

2 mei 2023

Schrijf je in bij het loket Afval Goed Geregeld, geopend van 1 mei t/m 31 mei.

Het Afvalfonds biedt sinds 1 januari 2023 een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en glazen verpakkingen te scheiden. Met ‘Afval Goed Geregeld’ wil het Afvalfonds stimuleren dat we meer gaan recyclen. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Op 1 mei gaat het Afval Goed Geregeld loket weer open.

Maak samen van afval weer een grondstof
Hergebruik van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar komt ook het klimaat ten goede. De recycling van 1 ton plastic verpakkingen levert 2,5 ton aan CO₂-reductie op. Het Afvalfonds werkt aan een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is én blijft. Het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatig verpakkingsafval is daarin een hele belangrijke stap. We halen sinds begin dit jaar steeds meer gescheiden afvalstromen van goede kwaliteit op. We voorkomen hiermee dat grondstoffen verloren gaan. Zo kunnen we samen de recycledoelstellingen halen om tot een circulaire economie te komen. Het Afvalfonds neemt hier graag het voortouw in en lanceerde onlangs De Plastic Wijzer. Hierin laten zij zien hoe ze samen een bijdrage kunnen leveren aan reduce, reuse, renew en recycle binnen de plastic verpakkingsketen. Hun doel voor 2050 is dat alle producten volledig fossielvrij en circulair worden verpakt, zonder microplastics en zwerfafval. Dit vraagt om een omslag. Ze hopen dat deze gedachte een stimulans is voor meer scholen en bedrijven om te gaan scheiden.

Aanmelden bij online loket Afval Goed Geregeld
Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich bij het online loket www.afvalgoedgeregeld.nl aanmelden. Deze is van 1 mei t/m 31 mei 2023 geopend. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval start voor nieuwe inschrijvers in het 3e kwartaal dit jaar. Op www.afvalgoedgeregeld.nl is alle aanvullende informatie te vinden en de voorwaarden om mee te kunnen doen.

Over Afval Goed Geregeld
Sinds 1 januari 2023 wordt door heel Nederland bij verschillende organisaties het bedrijfsmatige PD en/of glasafval kosteloos ingezameld. Vele organisaties, waaronder ruim 1000 scholen, zijn begonnen met het scheiden van het verpakkingsafval via ‘Afval Goed Geregeld’. Voor scholen en bedrijven is er een toolkit ontwikkeld om afvalscheiding te introduceren en hierover goed te kunnen communiceren.

‘Afval Goed Geregeld’ is een initiatief van Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van het verpakkingsafval in Nederland.