Grote verschillen in culturele rijkdom tussen steden en regio’s

24 mei 2018

Er zijn grote verschillen in culturele rijkdom tussen Nederlandse steden en regio’s. Dat blijkt uit de Regionale Cultuurindex, die is ontwikkeld samen met Atlas voor gemeenten en waarvan de eerste resultaten in de nieuwe Atlas voor gemeenten worden gepresenteerd.

Moeten stedelijke regio’s een belangrijker rol krijgen bij het toekomstige cultuurbeleid? Die vraag wordt bediscussieerd tijdens de conferentie ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe Atlas in de Culturele Hoofdstad Leeuwarden op 30 mei.

De nieuwe Atlas heeft als thema cultuur. Tijdens de conferentie is er speciale aandacht voor cultuurregio’s. Directeur van de Raad voor Cultuur Jeroen Bartelse gaat in op de rol van stedelijke cultuurregio’s. Wat de optimale schaal is van cultuurregio’s en in hoeverre het regionale aanbod verschilt, hoort u van Gerard Marlet. En in een paneldiscussie met lokale beleidsmakers en het culturele veld wordt de vraag beantwoord hoe je tot een vruchtbare regionale samenwerking komt.

Achtergrond Regionale Cultuurindex
Met de Cultuurindex Nederland biedt de Boekmanstichting een unieke, nationale reflectie op de staat van cultuur op basis van meer dan 85 indicatoren. Gegroepeerd in de pijlers capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentiekracht, presenteert de cultuurindex sinds 2013 tweejaarlijks statistieken over zowel commerciële als non-profit sectoren. Inmiddels is de cultuurindex geactualiseerd met cijfers over 2005-2015. De cultuurindex brengt het omvangrijke palet aan cijfers bij elkaar, analyseert overkoepelende ontwikkelingen, en deelt inzichten met cultuurvelden, overheden en wetenschappers.

Lees hier verder