Gulle gevers én musea zijn niet gebaat bij openbaarmaking persoonsgegevens; Museumvereniging maakt bezwaar tegen inbreuk op privacy

7 februari 2019

Een sterk draagvlak voor musea en het vergroten van het verdienvermogen van de sector zijn pijlers onder het beleid en de activiteiten van de Museumvereniging. Om die reden hebben schenkingen en geefcultuur de aandacht van de brancheorganisatie van musea.

Wat is er aan de hand?

Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een conceptwetsvoorstel ingediend waarin voortaan de openbaarheid vereist is over donateurs van maatschappelijke instellingen, waaronder de cultuursector. Het gaat om NAW-gegevens van donateurs bij giften boven de 15.000 euro. Dit voorstel raakt mogelijk de giften aan ruim 300.000 maatschappelijke organisaties in Nederland, waaronder musea. De Museumvereniging staat pal voor het publieke belang van musea en is buitengewoon kritisch over dit voorstel. De Museumvereniging zal dan ook hun bezwaren ertegen kenbaar maken.

Mogelijke consequenties voor musea 

In veel gevallen wensen gulle gevers om hen moverende redenen anoniem te blijven. Juist het respecteren van die anonimiteit is een belangrijk element in de vertrouwensrelatie tussen musea en donateurs. Musea schatten dat ongeveer één op de vijf donateurs anoniem wil blijven. Daarmee is er een reëel risico dat mensen minder bereid zullen zijn te schenken wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Deze maatregel druist in tegen het culturele ondernemerschap dat de overheid van musea vraagt.

Impact voor de cultuursector

Voor een groot deel van de culturele instellingen maken giften een substantieel deel uit van hun eigen inkomsten. In 2014 bedroegen de giften in de cultuursector 202 miljoen euro. Sinds 2010 verlangt de overheid van culturele instellingen om ondernemender te zijn door normen te stellen aan de eigen inkomsten. In financieel lastige jaren hebben musea hun veerkracht getoond: in 2017 was het eigen inkomen van musea voor het eerst hoger dan de ontvangen subsidies. Giften maken daar voor 7% deel van uit, een onmisbare bron van inkomsten.

Lees hier verder voor meer informatie.