#h-ArtforUkraine: cultuursector komt in actie voor de inwoners van Oekraïne

3 maart 2022

Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. 

Op de site https://h-artforukraine.nl vind je informatie over hoe jullie mee kunnen doen. Aanmelden kan hier.

De cultuursector maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseert het culturele veld aankomend weekend 4, 5 en 6 maart 2022 de campagne #hArtforUkraine met verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

Gebouwen in blauw geel
Komend weekend lichten culturele organisaties hun gebouwen aan in de Nationale kleuren van Oekraïne: Blauw en Geel. Dit kunnen zijn: theaters, musea, monumenten, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, poppodia, bibliotheken, centra voor cultuur(beoefening), presentatieinstellingen, etc. etc.

Benefiet bijeenkomsten
Culturele organisaties doneren naar vermogen een deel van de opbrengst van een activiteit of van een dag tijdens het aankomende weekend 4, 5 en 6 maart aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de inwoners van Oekraïne. Het kan een activiteit zijn die al op het programma staat, of een bijeenkomst geheel in het teken van Oekraïne, bijvoorbeeld met Oekraïense artiesten en kunstenaars. Het publiek wordt uitgenodigd ook een donatie te doen onder vermelding van actie H-artForUkraine.

Moment van bezinning
De culturele organisaties bieden het publiek een moment van bezinning, om stil te staan bij wat er gaande is in Oekraïne. Dit kan voorafgaan aan een voorstelling, rondleiding of workshop. 

Centrale website
Op www.h-artforukraine.nl wordt vanaf woensdagmiddag 2 maart een overzicht bijgehouden van wie er meedoen, met welke activiteit. Ook vinden organisatoren hier het logo, een flyer, andere nuttige informatie. Zij kunnen hun activiteit melden via info@kunsten92.nl.

Op verzoek van velen is het initiatief voor de actie #hArtforUkraine genomen door de Taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Opgericht direct bij de start van de Coronacrisis in maart 2020, heeft de taskforce als doel om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling, voorstellen en afstemming de crisis het hoofd te bieden.