Haagse politiek krijgt Pleit fan Fryslân

25 januari 2018

In Den Haag hebben Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân LF2018, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden vanmiddag het Pleit fan Fryslân overhandigd aan leden van de Tweede Kamer.

Het document onderstreept het belang van kunst en cultuur aan de hand van elf punten. ,,Het pleit van Leeuwarden – Friesland 2018 onderschrijft dat cultuur de motor van vernieuwing is”, zegt Tjeerd van Bekkum, CEO van LF2018, die het document overhandigde. Hierbij waren ook commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok, gedeputeerde Sietske Poepjes, burgemeester Ferd Crone en wethouder Sjoerd Feitsma.

De Friese hoofdstad en provincie zijn Culturele Hoofstad van Europa 2018 namens Nederland. Ze dient daarom ook als ‘best practice’, als voorbeeld van hoe de Friese aanpak resulteert in een hoogwaardig artistiek en betekenisvol programma: ,,Door zo veel van onderop te organiseren, met betrokkenheid van ontzettend veel mensen, laten we zien dat er veel bereikt kan worden”, zegt de heer Brok, CdK in Fryslân.

Ook ‘Den Haag en Brussel’ hebben er baat bij antwoord te vinden op de vraag hoe burgerbetrokkenheid kan meehelpen maatschappelijke processen vorm te geven. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden stelt dat het Culturele-Hoofdstadjaar een ,,beginpunt” is. ,,We willen blijvende effecten overhouden van dit feestjaar. Wij willen Fryslân optillen, in Nederland en in Europa.”

Woensdag is in Den Haag een Culturele-Hoofdstaddag. Op het Plein, voor het gebouw van de Tweede Kamer, staat een LF2018-paviljoen waar politici, media en publiek betrokkenen uit het programma ontmoeten.

Lees hier het artikel.