Handboek Loonheffingen 2018 online en verder bijgewerkt

15 maart 2018

De Belastingdienst heeft eindelijk het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. Vooralsnog is het naslagwerk voor alles wat met loonheffingen te maken heeft alleen online te raadplegen: er is nog geen pdf-versie beschikbaar.

De Belastingdienst plaatst op zijn website de informatie over de loonheffingen in het online Handboek Loonheffingen. Deze versie van het Handboek Loonheffingen 2018 die op vrijdag 9 maart live werd gezet, was bijzonder laat. De pdf-versie – die eenvoudig te printen is en waarin zoeken een stuk gemakkelijker gaat – is zelfs nog steeds niet beschikbaar. Zodra de Belastingdienst die publiceert, stelt Rendement natuurlijk weer het handige trefwoordenregister samen en kunt u het naslagwerk inclusief dat register downloaden.

Vierde Nieuwsbrief Loonheffingen 2018
Tegelijkertijd met het online Handboek Loonheffingen 2018 heeft de Belastingdienst ook de vierde versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. Hierin is de volgende informatie toegevoegd:

  • informatie over de toepassing van de lage sectorpremie;
  • de afkoopkortingen in 2018 voor het pensioen in eigen beheer;
  • de uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2018.

Wijzigingen in informatie LKV’s
Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de informatie die al in de derde editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 stond. Vooral bij de paragrafen over de loonkostenvoordelen (LKV’s) is informatie toegevoegd. Op verschillende plekken in de nieuwsbrief is informatie verhelderd of uitgebreid. Zo staat er bijvoorbeeld bij de informatie over de LKV’s dat werkgevers alleen het LKV voor het in dienst nemen van een oudere werknemer krijgen als ze voor één werknemer recht hebben op meerdere LKV’s. Nieuw is ook de alinea waarin staat dat de werkgever recht houdt op LKV als het dienstverband van de werknemer minstens zes maanden doorbroken is geweest. De totale duur van het LKV blijft hetzelfde. Gaat een werknemer na twee jaar LKV uit dienst en komt hij minimaal zes maanden later weer in dienst, dan krijgt zijn werkgever dus nog één jaar LKV.