Bron

CBS

Handhaving CBS wordt strenger

19 december 2023

Handhaving CBS wordt strenger

Het CBS levert met statistische informatie inzicht in maatschappelijke en economische vraagstukken.

Deze gegevens verzamelt het CBS bij andere (overheids)instanties, zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel, maar ook bij culturele instellingen zoals de VNPF-leden. Per 2024 gaat het CBS de verplichting van het aanleveren van deze data strikter handhaven.

Podia ontvangen jaarlijks van het CBS de verplichte vragenlijst Podiumkunsten. Door middel van het invullen van de PAS-vragenlijst (Poppodium Analyse Systeem) krijgen podia aangesloten bij de VNPF een ontheffing van het CBS voor het invullen van de CBS Podiumkunsten vragenlijst, want de VNPF levert de PAS-data aan het CBS.

Wanneer de eerder genoemde  instanties en organisaties niet de benodigde informatie hebben, mag het CBS bedrijven wettig verplichten gegevens aan te leveren. Dit staat in de CBS-wet. Als je als organisatie de gevraagde gegevens niet binnen een bepaalde termijn aanlevert, kan je dat geld gaan kosten.

Waarvoor dienen de gegevens?

Bedrijfsgegevens zijn nodig om bijvoorbeeld de economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen en de werkgelegenheid in Nederland in kaart te brengen. Die informatie is van belang voor de overheid om beleid te maken, maar is ook interessant voor de organisaties zelf . Zo krijg je  bijvoorbeeld beter inzicht in branche of regio. De resultaten van de CBS onderzoeken zijn voor iedereen gratis toegankelijk op hun website.

Wijziging proces van aanschrijven en handhaven

Het CBS heeft van alle bedrijven die worden aangeschreven informatie nodig. Het merendeel van de bedrijven levert de gevraagde gegevens op tijd aan bij het CBS. Helaas voldoen niet alle bedrijven aan deze verplichting. Omdat het belangrijk is dat alle bedrijven die het CBS aanschrijft de informatie ook aanleveren, passen zij hun proces van aanschrijven en handhaven aan. Zo kan het CBS sneller overgaan tot het versturen van een herinnering en een waarschuwing bij het niet tijdig insturen van de gevraagde gegevens. En sneller overgaan tot handhaving bij het uitblijven van de gevraagde informatie. De aanpassingen worden geleidelijk en per onderzoek ingevoerd. Met andere woorden het CBS wordt wat strenger.

Wet- & regelgeving

Wat moet je betalen wanneer je niet aanlevert?

De hoogte van de last onder dwangsom en bestuurlijke boete wordt vastgesteld aan de hand van de Tarieventabel Handhaving CBS. Daaruit blijkt dat de hoogte van de dwangsom afhankelijk is van de omvang van de onderneming, de ernst van de overtreding, alsmede de periode waarop de gegevens betrekking hebben. Het betalen van de dwangsom of boete ontslaat je overigens niet van de verplichting de gegevens alsnog aan te leveren.

Jurisprudentie; rechtszaken over te late aanlevering van gegevens. Ga naar: overzicht jurisprudentie.

VNPF-podiumleden vrijgesteld

De VNPF heeft al jaren een goed contact met het CBS en levert jaarlijks de via het PAS verzamelde data aan bij het CBS. Hierdoor krijgen podiumleden die de PAS-vragenlijst invullen een ontheffing van het CBS voor het invullen van de CBS Podiumkunsten vragenlijst. Voor overige CBS-vragenlijsten die VNPF-leden eventueel ontvangen geldt geen ontheffing.