Handhaving Wet DBA lijkt blijvend van de baan

13 februari 2018

De Belastingdienst gaat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) niet handhaven tot 1 januari 2020. Dat blijkt uit een nieuwe brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Voor kwaadwillenden worden de regels per 1 juli 2018 juist aangescherpt.

Uit het regeerakkoord dat vorig najaar werd gesloten, bleek dat de Wet DBA zijn langste tijd heeft gehad. Het kabinet wil per 1 januari 2020 een andere oplossing hebben gevonden om duidelijkheid te scheppen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot dat moment gaat de Belastingdienst ook geen boetes of naheffingen uitdelen als achteraf duidelijk wordt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking. Dat blijkt uit de Kamerbrief roadmap vervanging DBA die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer stuurden.

Meer handhaving bij schijnzelfstandigheid
Voor opdrachtgevers en zelfstandig opdrachtnemers die te goeder trouw zijn, duurt de huidige patstelling van de Wet DBA dus tot 2020 voort. Kwaadwillenden die misbruik maken van de regels en zo een oneigenlijk financieel voordeel hebben of de markt aantasten, komen er echter niet zo makkelijk af. Per 1 juli 2018 gaat de Belastingdienst de handhaving bij deze groep verder uitbreiden. Nu richt de fiscus zich alleen op de ernstigste gevallen, maar straks komen alle kwaadwillenden in het vizier. Dit moet de signalen van schijnzelfstandigheid in de kiem smoren die met name bij de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomen.
Om een boete of naheffing te kunnen opleggen, moet de Belastingdienst wel kunnen bewijzen dat er sprake is van drie zaken:
• een (fictieve) dienstbetrekking;
• duidelijke schijnzelfstandigheid;
• opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Nieuwe regels met behulp van ervaringsdeskundigen
Wat de opvolger van de Wet DBA betreft: het kabinet vindt het belangrijk dat de nieuwe regels goed aansluiten bij de praktijk. Daarom worden zzp-organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking ervan. De eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. Ook bij het uitwerken van de nieuwe maatregelen zullen deze ervaringsdeskundigen weer aansluiten.