Bron

Rendement

Handhavingsplan arbeidsrelaties weer stap verder

7 maart 2024

Door de Belastingdienst is het handhavingsplan arbeidsrelaties 2024 gepubliceerd.

In dit plan is opgenomen hoe de Belastingdienst in aanloop naar de opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 gaat handhaven op arbeidsrelaties van zzp’ers. De arbeidsrechtelijke en fiscale positie van zzp’ers is al jaren een heet hangijzer. Het valt namelijk niet altijd mee om onderscheid te maken tussen een ‘echte’ zelfstandige en iemand die in naam wel zzp’er is, maar in feite gelijk valt te stellen aan een werknemer.

In dat geval moet de werkgever ook loonheffingen afdragen. Ook heeft de werknemer dan recht op bijvoorbeeld een WW-uitkering bij ontslag. In 2016 is besloten om de handhaving op deze arbeidsrelatieregels op te schorten. Alleen bij ‘kwaadwillende’ werkgevers kan de Belastingdienst momenteel handhavend optreden en eventueel een correctie, naheffingsaanslag of boete opleggen. Dit handhavingsmoratorium eindigt echter per 1 januari 2025.

Handhavingsplan 2024 bekendgemaakt

In aanloop naar het stoppen van het handhavingsmortuarium heeft de Belastingdienst plannen gepubliceerd over de al/eventueel te nemen stappen. Het handhavingsplan voor 2024 is onlangs bekendgemaakt. Hierin wordt de ‘weg naar opheffing van het handhavingsmoratorium’ geschetst.
Er is ook gewerkt aan een perspectiefnota. Hierin is beschreven hoe het ‘normaliseren’ van de handhaving op arbeidsrelaties concreet vorm moet krijgen.

Belastingdienst gebruikt 3-sporenbeleid

De fiscus gebruikt een 3-sporenbeleid bij de (weg naar) opheffing van het mortuarium:

  •  Actieve samenwerking met de markt: actief samenwerken met die partijen die willen en kunnen voldoen aan de fiscale en sociale verzekeringsverplichtingen zoals inhouding en afdracht van de loonheffingen en de afdracht van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw en de premies werknemersverzekeringen.
  • Specifieke aandacht: specifiek aandacht geven aan dat deel van de markt dat extra aandacht nodig heeft van de Belastingdienst en zijn partners om aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving te voldoen. Op basis van objectieve kenmerken krijgen hierbij de meest risicovolle sectoren of arbeidsrelaties meer handhavingsaandacht.
  • Reguliere klantbehandeling: de behandeling krijgt vorm binnen de reguliere klantbehandeling, waarbij geen sprake is van bijzondere voorinformatie.

De Belastingdienst heeft ook een memo gepubliceerd met de gevolgen voor de BTW en inkomstenbelasting als er wordt gehandhaafd.