Bron

Music Cities Network | Center For Music Ecosystems

Handig: European Music Cities Policy Guide

21 september 2023

Handig: European Music Cities Policy Guide

Er is een European Music Cities Policy Guide.

Het 'Center for Music Ecosystems' en het 'Music Cities Network' hebben samen met meer dan 100 partners, gastredacteuren en schrijvers uit heel Europa, geprobeerd een enkele vraag te beantwoorden: kunnen we de economische, sociale en culturele waarde die muziek in onze woonomgeving (steden, dorpen, etc.) heeft in onze samenleving beter begrijpen?

Ontdek hier direct de website of het document van de European Music Cities Policy Guide

En is er daarbij te pleiten voor meer investeringen (zowel financieel als politiek), als we kunnen aantonen dat investeren in muziek de levenskwaliteit van iedereen ten goede komt.

Door middel van rondetafelgesprekken, bureauonderzoek, data en ander bewijsmateriaal, dankzij veel advies en feedback van beleidsmakers in heel Europa en daarbuiten, is de rol onderzocht die muziek speelt en kan spelen in acht prioriteiten in de woonomgeving: gelijkheid, diversiteit en inclusie; klimaatactie; banen en vaardigheden: onderwijs; toerisme; en de nachteconomie; infrastructuur en langetermijnstrategieplanning.

In totaal zijn er 34 aanbevelingen geformuleerd die elke stadsbestuur kan opvolgen om muziek meer in het besturen van de woonomgeving te integreren en zodoende de omgeving beter te maken voor degenen die er wonen en/of werken en die deze  bezoeken.