HANDIG! Informatiegids Corona, cultuur en gemeente

24 februari 2021

Ook gemeenten hebben veel vragen over bijvoorbeeld staatssteun en de omvang en mogelijkheden van de coronacompensatie voor de lokale cultuur.  

Zie hier de publicatie. 

Om gemeenten te helpen bij het vormgeven van deze steun aan de cultuursector heeft de VNG een informatiegids uitgebracht.

Duidelijkheid
In opdracht van de VNG stelde adviesbureau Berenschot een gids op die onder meer duidelijkheid geeft over de hoogte van de coronacompensatie aan gemeenten en de financiële situatie van diverse typen lokale culturele instellingen. 

Corona, cultuur en gemeente
De informatiegids ‘Corona, cultuur en gemeenten’ gaat in 5 losse hoofdstukken over:

  • de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid;
  • de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is en de vorm en omvang daarvan;
  • voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen, ook in relatie tot staatssteun;
  • perspectief voor de cultuursector na de coronacrisis, aan de hand van een scenarioverkenning van Berenschot;
  • agenda’s voor gesprekken tussen gemeenten en het veld over actuele vraagstukken

Verder bevat de gids links naar actuele informatie en goede gemeentelijke voorbeelden. 

Toegekende compensatie voor cultuur
Het Rijk heeft in 2020 aan gemeenten bijna € 170 miljoen verstrekt, namelijk € 120 miljoen via de algemene middelen van het gemeentefonds en € 48,5 miljoen via 3 rijkscultuurfondsen. Voor de eerste helft van 2021 is er tot nog toe € 150 miljoen aan rijkssteun voor de lokale cultuursector via gemeenten beschikbaar. Mocht uit onderzoek blijken dat dit te weinig is dan heeft het Rijk aangegeven alvast een bedrag hiervoor gereserveerd te hebben.