Bron

Stichting van de Arbeid

Handreiking bij zwangerschap

18 september 2023

Handreiking bij zwangerschap

Om (toekomstige), werkende moeders en vaders bekend te maken met waarmee zij allemaal te maken krijgen bij zwangerschap, heeft de Stichting van de Arbeid een handreiking gemaakt

Die beslaat de periode voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap tot zes maanden na de bevalling. De handreiking bevat niet alleen de wettelijke rechten bij zwangerschap, maar gaat ook in op het faciliteren van het gesprek tussen werkgever en werknemer over de gevolgen van zwangerschap en het bieden van praktische informatie.

Op alle aspecten van het werk wordt ingegaan, zoals de arbeidsomstandigheden, het omgaan met gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en eventuele aanpassing van de werkplek. Verder komen ziekte tijdens de zwangerschap, het opnemen van verlof en gelijke behandeling aan de orde.

Ontdek hier de handreiking.