Handreiking – de Governance Code Cultuur en het jaarverslag

20 februari 2020

Het is jaarverslagtijd. Naast het verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, bevat het jaarverslag vaak een profiel, een visie van het bestuur en natuurlijk cijfers die betrekking hebben op jullie organisatie. Daarbij kan het jaarverslag een manier zijn om jullie belangrijkste doelgroepen te vertellen wat je de komende tijd van plan bent.

Daarnaast is het jaarverslag de plek bij uitstek om te tonen hoe de organisatie met governance omgaat. Dat kan door uit te leggen hoe je de Governance Code Cultuur toepast, aan zowel aan subsidienten en andere stakeholders. Er is nu een handreiking met een checklist die helpt om governance goed weer te geven in het jaarverslag,