Handreiking Governance bij de BIS-aanvraag 2021-2024

10 december 2019

Bezig met een aanvraag voor de BIS? Cultuur+Ondernemen, houder van de Governance Code Cultuur, heeft een handreiking gemaakt om de instellingen te helpen bij het formuleren van een antwoord op hoe culturele organisaties de Governance Code Cultuur toepassen volgens het principe van ‘pas toe én leg uit’.

Bij het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur wordt van de instellingen gevraagd “inzichtelijk te maken hoe ze de Codes in de periode 2021-2024 (stapsgewijs) vertalen in concrete uitvoering van beleid.” Het gaat om de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

De handreiking is hier te vinden.