Handreiking: Governance Code Cultuur en het jaarverslag

11 februari 2021

Er zijn dit jaar wat extra zaken die in verband met de COVID-19 crisis die in het jaarverslag 2020 kunnen worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de vragen en voorwaarden die samengaan met eventuele ontvangen steun.

Zie hier de handreiking.

Deze handreiking gaat in allereerst in op de principes en aanbevelingen van de Code. Daarna vind je een checklist die alle punten uit de Code die betrekking hebben op het jaarverslag kort samenvat. Tenslotte gaan we kort in op de verschillende onderdelen van het jaarverslag.