Bron

Rendement

Handreiking leidinggevenden voor betere ondersteuning

24 augustus 2023

Er is een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde aanpak die leidinggevenden helpt om werknemers met psychische klachten beter te ondersteunen.

De aanpak is gericht op signaleren van problemen, voeren van gesprekken en stimuleren van eigen regie. Promovenda Suzanne van Hees deed onderzoek aan Tilburg University naar de effecten van psychische problemen bij werknemers en de rol van de leidinggevende bij het voorkomen van verzuim. Het blijkt dat klachten als angst, depressie, stress en mentale vermoeidheid kunnen leiden tot verzuim, maar dat het lastig is om dit te voorkomen.

Enerzijds doordat leidinggevenden de signalen niet op tijd herkennen, anderzijds doordat ze het moeilijk vinden hierover met de werknemer in gesprek te gaan. Wat het ook lastiger maakt, is dat de ene werknemer wel kan omgaan met bepaalde werkomstandigheden en de andere niet. Uit andere onderzoeken is duidelijk dat sociale steun van de leidinggevende belangrijk is bij het voorkomen van uitval door psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA).

Niet vragen naar medische situatie

Vanwege de privacywetgeving in de AVG is het niet mogelijk om te vragen naar de medische situatie van een werknemer. Daarom zou de aanpak veel meer gericht moeten zijn op de wensen en mogelijkheden van de werknemer: wat vindt de werknemer belangrijk in het werk, juist als het allemaal wat minder gaat? Wat kan hij nog wel doen? Van Hees ontwikkelde een preventieve, gedragsgerichte aanpak, waarbij een arbeidsdeskundige coachende gesprekken voert met een leidinggevende. In deze gesprekken krijgt de leidinggevende handvatten voor het signaleren van veranderend gedrag, het voeren van moeilijke gesprekken en het stimuleren van eigen regie bij de werknemer. Een goede relatie tussen werknemer en leidinggevende is hierbij natuurlijk ook belangrijk. De handreiking Blijven werken met psychische klachten is online te downloaden.