Bron

SER

SER: handreiking meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

25 mei 2023

Mariëtte Hamer heeft vorige week een handreiking gepubliceerd waarmee zij organisaties wil helpen bij het opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

‘Deze handreiking is geen panklare oplossing, maar wel een gids in het maken van weloverwogen beslissingen’, aldus Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Volgens haar is niets doen, nooit een optie. De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts en met mensen die betrokken zijn geweest bij een melding. De lessen daaruit zijn uitgewerkt in fasen die organisaties moeten doorlopen om tot een bevredigende, menselijke en rechtmatige afhandeling te komen.

Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Deze handreiking is bedoeld om bedrijven te helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit is een prototype. We willen deze versie graag samen met organisaties, melders, beschuldigden en experts doorontwikkelen. Heb je feedback op deze versie of wil je de Regeringscommissaris iets laten weten? Mail dan naar contact@rcgog.nl