Bron

Divers

Handreiking preventiemedewerker

9 februari 2023

Handreiking preventiemedewerker

De Preventiemedewerker is een type arbodeskundige. Deze collega houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid van de werknemers. De taken van een Preventiemedewerker zijn divers, dat kan afhankelijk zijn van wat de afspraken zijn binnen een organisatie.

Voor ieder bedrijf met medewerkers in dienst, geldt dat het verplicht is om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Heb je maximaal 25 medewerkers in dienst, dan mag je als directeur of werkgever zelf preventiemedewerker zijn. Heb je meer dan 25 medewerkers in dienst, dan ben je verplicht minimaal één preventiemedewerker aan te stellen.

De VNPF heeft veel zaken over de preventiemedewerker en diens taken op een rij gezet. In een handreiking worden een paar van deze taken uitgelicht.

Iedere organisatie moet wettelijk verplicht over een preventiemedewerker beschikken. De overheid heeft deze verplichting ingevoerd om werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor preventie van verzuim en arbeidsongevallen. Met behulp van deze handreiking kan de werkgever de basisvoorwaarden, opleiding en de aanstelling van de preventiemedewerker organiseren. De preventiemedewerker gebruikt de handreiking om zijn adviserende en samenwerkende rol inhoudelijk vorm te geven.

Checklist

Iedere organisatie moet minimaal één preventiemedewerker hebben. Om het goed functioneren van de preventiemedewerker te garanderen zijn een aantal basisvoorwaarden voor de preventiemedewerker opgesteld, die wettelijk zijn vastgelegd. Met deze handreiking kan je die basisvoorwaarden regelen en alles wat nodig is om het preventiewerk succesvol te maken.
Deze handreiking bestaat uit de volgende stappen:

  • Regel de basisvoorwaarden voor preventiewerk
  • Zorg voor de juiste preventiemedewerker(s)
  • Geef invulling aan de taken van het preventiewerk
  • Werk mee aan het maken en uitvoeren van de RI&E
  • Zorg voor een goed opgeleide preventiemedewerker