Handreiking SER: Medezeggenschap en overleg over strategische onderwerpen

16 december 2021

De handreiking ‘Medezeggenschap en overleg over strategische onderwerpen’ gaat in op het overleg tussen ondernemingsraad (or) en bestuurder over strategische onderwerpen. 

  • Lees hier de handreiking

Bestuurders worstelen met de vraag of en wanneer zij de or hierbij kunnen of moeten betrekken. Ook or’s weten vaak nog onvoldoende welke rol zij hierin kunnen spelen. Deze handreiking laat zien hoe organisaties het overleg hierover kunnen invullen.

Strategische onderwerpen
Strategische onderwerpen spelen vaak pas op de lange termijn, maar kunnen grote gevolgen hebben voor de organisatie. Denk aan onderwerpen als:

  • Energietransitie: welke investeringen zijn er nodig om over te stappen op andere energiebronnen en/of maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen?
  • Duurzaam grondstoffen- en afvalstoffenbeleid: hoe kunnen we beter en slimmer omgaan met grond- en afvalstoffen, zodat we onze leefwereld minder belasten?
  • Digitalisering of andere technologische ontwikkelingen: wat betekent dit voor de werkgelegenheid en het opleidingsniveau van de medewerkers?
  • Inclusiviteit: hoe maken we nog meer gebruik van de talenten, kennis en ervaring van álle mensen die willen en kunnen werken? Hoe integreren we dit in de organisatie?

Besluitvorming verloopt beter
Or’s missen vaak nog relevante informatie als het gaat over dit soort thema’s. Maar als bestuurder en or overleggen, brainstormen en oplossingen bedenken wordt de kwaliteit van besluiten beter. Het draagvlak is groter en de implementatie verloopt soepeler.