Handreikingen werken met langdurige coronaklachten

24 februari 2022

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen opgesteld over werken met langdurige coronaklachten.

  • Zie hier de handreikingen.
  • Op de website Covid-19 en werk zijn naast de handreikingen ook tools te vinden die kunnen helpen bij werkhervatting bij langdurige coronaklachten.
  • Zie hier de Algemene Gandreiking COVID-19 van de SER

De handreikingen zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen met langdurige coronaklachten. Ook de kennis en ervaring van deskundigen die mensen met langdurige coronaklachten bij werk begeleiden zijn hierin meegenomen.

De handreikingen bieden tips en aandachtspunten voor:

  • werkenden, inclusief zzp’ers, met langdurige coronaklachten;
  • werkgevers;
  • zorgverleners die aandacht willen besteden aan de werksituatie van hun patiënt/cliënt.

Behalve tips en aandachtspunten bieden de handreikingen ook een overzicht met suggesties bij wie je terecht kunt voor eventuele hulp.

Algemene handreiking COVID-19
Volgens deskundigen zal het coronavirus nog langere tijd in onze samenleving blijven bestaan. Ook maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken zullen we daarom waarschijnlijk nog langere tijd moeten nemen. Dat zal ook blijven gelden op het moment dat de overheid de landelijke maatregelen geleidelijk afbouwt en in steeds meer sectoren het normale maatschappelijke verkeer weer plaatsvindt. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben hierin een belangrijke rol.

De algemene handreiking COVID-19 biedt informatie en advies over het nemen van preventieve maatregelen en is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten en de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. De handreiking is onlangs vernieuwd.