Bron

Fonds Cultuurparticipatie

Heb jij een idee voor een samenwerkingsproject om cultuur toegankelijk te maken?

8 juni 2023

Samen Cultuurmaken 2022-2024, een subsidieregeling waar het sociaal en het cultureel domein samenwerken aan cultuur voor iedereen. Deze regeling bestaat uit 3 verschillende sporen.

Vanaf 5 juni, 13:00 tot en met 28 juni 17:00, zijn Spoor 1 en 2 van de regeling Samen Cultuurmaken weer open. Deze regelingen gaan over projecten die cultuur voor meer mensen toegankelijk maken. Je werkt hiervoor samen met een andere partij binnen het sociaal of cultureel domein. Dat kan een zorginstelling zijn, een buurtcomité, een jongerencollectief of bijvoorbeeld naschoolse opvang.

Spoor 1 | Try-out

 • Ben je actief in het sociaal of cultureel domein en werk je er samen aan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Spoor 1 richt zich op kleinere en kortlopende initiatieven. De nadruk ligt op kennismaken en uitproberen.
 • Budget: € 2.500 – 25.000
 • 05 jun 2023 ⁠t/m 28 jun 2023
 • Lees meer hier.

Spoor 2 | Ontwikkeltraject

 • Ben je actief in het sociaal of cultureel domein en werk je er samen aan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Spoor 2 richt zich op grotere en langlopende initiatieven. De nadruk ligt op leren en verbeteren.
 • Budget: € 25.000 – 125.000
 • 05 jun 2023 ⁠t/m 28 jun 2023
 • Lees meer hier.

Spoor 3 | Meerjarentraject

 • Ben je actief in het sociaal of cultureel domein en werk je er samen aan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Spoor 3 richt zich op meerjarenprojecten waarin bewezen resultaten geboekt zijn. De nadrukt ligt op professionaliseren en verduurzamen.
 • budget: € 125.000 – 500.000
 • Opent 06 nov 2023
 • Lees meer hier.

Open Oproepen

 • De Open Oproepen zijn bedoeld voor verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond specifieke thema’s, doelgroepen, disciplines of regio’s.| Actueel: Open Oproep Jongeren maken cultuur – 23 januari t/m 30 november 2023
 • Budget: € 10.000 – 100.000
 • 23 jan 2023 ⁠t/m 30 nov 2023
 • Lees meer hier.