Heeft de jeugd nog zin in kunst?

8 februari 2018

De overheid en de culturele sector willen dat meer kinderen en jongeren aan kunst doen. Daarvoor stimuleren rijk, provincies en gemeenten vooral cultuureducatie op basisscholen. Maar doet jeugd ook meer aan kunst in de vrije tijd? Arno Neele, medewerker Onderzoek Beleid bij het LKCA, over de vraag: heeft de jeugd nog zin in kunst?