Helderheid en zekerheid voor echte zelfstandigen

22 december 2021

Volgens het Coalitieakkoord 2021-2025 kunnen zelfstandigen in de komende kabinetsperiode rekenen op helderheid en zekerheid. 

Zo willen de coalitiepartijen schijnzelfstandigheid tegengaan en komt er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp’ers.

Tegengaan van schijnzelfstandigheid
Speerpunt in het regeerakkoord ten aanzien van zelfstandigen is het tegengaan van schijnzelfstandigheid, waar al jaren veel om te doen is. Begin 2021 is hiervoor de pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) van start gegaan. Een verdere ontwikkeling van de WBA helpt zzp’ers bij het vooraf verkrijgen van zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie. Ook is het voornemen om beter te handhaven bij een vermoeden van werknemerschap.

Private arbeidsongeschiktheidsverzekering
Er komt er een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen via UWV. Op dit moment hebben zij nog de keuze om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De verzekering wordt zo ingericht dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. De regeringspartijen geven aan rekening te houden met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord, zoals de betaalbaarheid van de verzekering. Ook staat in het pensioenakkoord dat zelfstandigen de vrijheid krijgen om zelf een andere verzekering af te sluiten, op voorwaarde dat deze op inhoud minimaal gelijk is aan de verplichte verzekering.

Zelfstandigenaftrek daalt sneller
Daarnaast is de coalitie voornemens om het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen door de zelfstandigenaftrek verder af te bouwen. Volgens het rapport gaat dit sneller dan aangekondigd op Prinsjesdag: vanaf 2023 daalt het fiscale voordeel jaarlijks met € 650 (en in de laatste twee jaar met € 605) tot een bedrag van € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode meer dan gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting.