Help je mee met het vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit?

7 maart 2019

Een van de actiepunten van het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief is het vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit. Vul de korte enquête in!

Aanleiding
De huidige code is in 2010 opgesteld, met de terminologie van het CBS. Inmiddels zijn we tien jaar verder en heeft het CBS voor andere termen gekozen. Bovendien is de aandacht voor inclusiviteit groter dan ooit. Aanleiding genoeg om de Code Culturele Diversiteit aan te passen.

Onderzoek
Channa Benders, student Culturele & Maatschappelijke vorming (Hogeschool van Rotterdam), zal de komende tijd onderzoeken hoe de Code moet worden aangepast om culturele diversiteit binnen de culturele sector te bevorderen. Naast interviews met bestuursleden en beleidsmedewerkers bestaat het onderzoek uit een enquête.

Klik hier voor de enquête.