Bron

EU

Herziene Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen goedgekeurd in Europees Parlement

22 maart 2024

Op 13 maart 2024 heeft het Europee Parlement (EP) de herziene tekst van de Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen aangenomen, die reeds was overeengekomen met de Raad.

De richtlijn heeft tot doel om op een geleidelijke manier het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de bouwsector te verminderen, om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Dit omvat de renovatie van het gebouwenbestand. De richtlijn zal ook de informatie-uitwisseling over energieprestaties verbeteren.

Alle nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 emissievrij zijn, en die bezet of eigendom zijn van overheidsinstanties moeten vanaf 2028 emissievrij zijn. Dit kan ook nieuw gebouwde podia of andere culturele locaties betreffen. Tegen 2050 moet het bestaande gebouwenbestand zijn omgevormd tot emissievrije gebouwen.

Indien technisch en economisch geschikt, zouden lidstaten progressief zonne-installaties moeten inzetten in openbare en niet-residentiële gebouwen, afhankelijk van hun grootte, en in alle nieuwe residentiële gebouwen tegen 2030.

Lidstaten moeten ook aangeven hoe zij maatregelen zullen nemen om verwarmingssystemen te decarboniseren, met als doel het uitfaseren van fossiele brandstoffen in verwarming en koeling tegen 2040.

Uitzonderingen

Erfgoedgebouwen (zoals historische podia) kunnen worden uitgesloten van de nieuwe regels, terwijl EU-landen kunnen besluiten om ook gebouwen uit te sluiten die beschermd zijn vanwege hun bijzondere architectonische of historische waarde, tijdelijke gebouwen, kerken en gebedshuizen.

Achtergrond

Het voorstel tot herziening van de richtlijn dateert van 15 december 2021. Het maakt deel uit van het ‘Fit for 55’-pakket onder de Green Deal. Het bouwt voort op de Europese Klimaatwet (juli 2021), die zowel de doelstellingen voor 2030 als voor 2050 in het bindende Europese recht heeft verankerd.

Volgens de Europese Commissie zijn gebouwen in de EU verantwoordelijk voor 40% van ons energieverbruik en 36% van de uitstoot van broeikasgassen.

Het draagt ook bij aan de doelstellingen van de EU om meer energieonafhankelijk en duurzaam te worden, met betrekking tot onder andere olie- en gasimporten.