Herzieningsverzoek sbi-code mogelijk tot 5 augustus 2021

8 juli 2021

Veel organisaties kregen bij hun inschrijving in het Handelsregister een SBI-code toegewezen die niet goed aansloot op hun daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.

Of de bedrijfsactiviteiten zijn in de loop der tijd totaal veranderd. Daarmee kwam menige organisatie in de problemen toen ze de steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), wilden aanvragen. Want de TVL kan alleen aangevraagd worden voor de hoofdactiviteit.
Voor aanvragers van de TVL Q1 2021 en latere data, komt hier een oplossing voor, want tot en met 5 augustus 2021 kunnen ondernemers een herzieningsverzoek SBI-code bij RVO doen.

Hoogte subsidie afhankelijk van hoofdactiviteit
Stel dat een organisatie zich in de loop der jaren op andere werkzaamheden heeft toegelegd dan destijds tijdens de inschrijving in het Handelsregister, of een organisatie heeft bij inschrijving niet de juiste SBI-code gekregen, dan kan dit gevolgen hebben voor de (hoogte) van de TVL-subsidie. Want voor TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 onder andere hoeveel TVL-subsidie een organisatie kan krijgen.

Met een herzieningsverzoek wordt de hoofdactiviteit opnieuw getoetst. De organisatie moet aantonen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. De hoofdactiviteit moet wel sinds 15 maart 2020 in je bedrijfsomschrijving in het KVK Handelsregister staan. Komt er een herziening van de SBI-code, dan kan de aanvraag vanaf Q1 2021 worden hersteld.

Er zijn nog meer eisen aan het herzieningsverzoek. Meer informatie en aanvragen van het herzieningsverzoek kan bij RVO.nl.