Het culturele doelgroepenmodel is vernieuwd

1 juli 2021

Rotterdam Festivals ontwikkelde jaren geleden het Culturele Doelgroepenmodel. Door een snel veranderende wereld, maatschappij en stad was het tijd voor herziening. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde versie.

In het Culturele Doelgroepenmodel segmenteren ze publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren. Eerst in drie hoofdgroepen: Intensief, Medium en Licht (kijkend naar gebruik van het huidige kunst- en cultuuraanbod) en vervolgens naar de elf culturele doelgroepen. Het model is tot stand gekomen door data over cultuurgedrag te combineren met algemene Whize-informatie. Deze segmentatiemethode geeft onder meer inzicht in:

· Demografie (locatie, leeftijd, geslacht, levensfase)

· Socio-economische kenmerken (opleiding, inkomen)

· Media- en internetgebruik

· Cultuur en gedrag van huidig publiek en (potentiële) doelgroepen.

Van acht naar elf doelgroepen
Het Culturele Doelgroepenmodel bestond voorheen uit acht doelgroepen en is nu uitgebreid naar elf groepen. In een interactieve publicatie worden de elf culturele doelgroepen uit het Culturele Doelgroepenmodel toegelicht. Dit doen we aan de hand van persona’s: beschrijvingen die de doelgroepen levendig maken en de informatie tastbaarder. Je vindt onder meer relevante data zoals gemiddelde leeftijd, huishoudgrootte, muzieksmaak, kunstbezoek, bestedingsruimte en de ideale weekendinvulling.

Het Culturele Doelgroepenmodel wordt vanuit Rotterdam Festivals sectorbreed ingezet om de ambitie dat écht iedereen – jong, oud, arm, rijk, Rotterdammer of niet-Rotterdammer, hoog- of laagopgeleid en of je nu binnen of buiten Nederland woont – kan genieten van de festivals en de kunst en cultuur van de stad, waar te maken.

Bekijk het model hier