Het Europees Parlement neemt het begrip cultuur op in het voorstel over de herstel- en veerkrachtfaciliteit

5 november 2020

Het politiek akkoord van de EU ministers voor Economische Zaken en Financiën over de faciliteit voor herstel en veerkracht (van 6 oktober 2020) is formeel goedgekeurd door de ambassadeurs van de lidstaten bij de EU.

Daarmee zal steun worden gegeven aan publieke investeringen en hervormingen. Pearle meldt dat naast andere sectoren zoals gezondheid en zorg, toerisme en media er in de tekst expliciet op wordt gewezen dat de voorziening moet bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur.

De financiële middelen in de faciliteit bedragen € 672,5 miljard. De faciliteit is het belangrijkste onderdeel van het herstelinstrument van de EU (NextGenerationEU), dat een antwoord moet bieden op de COVID-19-crisis en de uitdagingen die gepaard gaan met de groene en de digitale transitie.

Ook zal worden bijgedragen aan de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de EU. De faciliteit moet de lidstaten helpen het hoofd te bieden aan de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie, en er tegelijk voor zorgen dat hun economieën inspelen op de groene en de digitale transitie en zodoende duurzamer en veerkrachtiger worden.