Bron

div

Het Fietsplan 2024: Fiscale Regels, uitleg en voorbeelden

13 juni 2024

Het fietsplan 2024 biedt werknemers de mogelijkheid om via hun werkgever een fiets aan te schaffen met fiscaal voordeel.

Hieronder volgt een uitgebreid overzicht met fiscale regels, uitleg, en voorbeelden.

Fiscale Regels voor het Fietsplan 2024

 1. Bijtelling voor privégebruik
  • Wanneer een werknemer een fiets van de werkgever ontvangt die ook privé gebruikt mag worden, wordt 7% van de adviesprijs van de fiets bij het loon opgeteld als bijtelling.
  • Voorbeeld: Als de adviesprijs van de fiets €2000 is, wordt €140 (7%) bij het loon van de werknemer opgeteld. Hierover betaalt de werknemer loonbelasting​ (Belastingdienst)​.
 2. Loonbelasting en premie volksverzekeringen
  • De bijtelling van 7% wordt bij het bruto loon opgeteld, wat betekent dat er loonbelasting en premie volksverzekeringen over betaald moet worden.
  • Voorbeeld: Bij een belastingtarief van 36,97% betaalt de werknemer €51,76 (€140 x 36,97%) extra belasting per jaar​ (Belastingdienst)​.
 3. Eigen bijdrage van de werknemer
  • Als de werknemer een eigen bijdrage levert voor de fiets, wordt deze van de bijtelling afgetrokken.
  • Voorbeeld: Als de werknemer €10 per maand betaalt voor de fiets, wordt dit bedrag (jaarlijks €120) van de bijtelling afgetrokken, waardoor de belastbare bijtelling €20 (€140 – €120) wordt.
 4. Fiets uitsluitend voor zakelijk gebruik
  • Als de fiets uitsluitend voor zakelijk gebruik is, is er geen bijtelling en kan de werkgever de kosten 100% vergoeden.
  • Voorbeeld: De fiets wordt alleen gebruikt voor zakelijke ritten en de werkgever vergoedt de volledige kosten zonder belastingheffing​ (Belastingdienst)​.
 5. Renteloze lening voor fietsaankoop
  • De werkgever kan een renteloze lening verstrekken aan de werknemer voor de aanschaf van een fiets. Deze lening is belastingvrij.
  • De werknemer kan een belastingvrije vergoeding van €0,23 per kilometer gebruiken om de lening af te lossen.
  • Voorbeeld: Werknemer krijgt een lening van €1500 voor een fiets en betaalt deze terug met de kilometervergoeding van €0,23 per kilometer. Bij 10 km per dag (5 dagen per week) wordt de lening over ongeveer 652 dagen afgelost​ (Belastingdienst)​​ (Belastingdienst)​.
 6. Kilometervergoeding voor eigen fiets
  • Werknemers die hun eigen fiets gebruiken, kunnen een belastingvrije kilometervergoeding van €0,23 per kilometer krijgen voor zakelijke ritten.
  • Voorbeeld: Werknemer fietst 15 km per dag naar werk en ontvangt €3,45 per dag belastingvrij​ (Belastingdienst)​.

Hoe het Werkt: Stap-voor-Stap

Voor de Werkgever:

 1. Beslissen over deelname en type regeling:
  • Kies of je een fietsplan wilt aanbieden en bepaal de vorm (werk- en privégebruik, alleen zakelijk, lening, of kilometervergoeding).
 2. Inrichten van de administratie:
  • Zorg voor een duidelijke administratie van de kosten en bijtelling.
  • Informeer werknemers over de regeling en voorwaarden.

Voor de Werknemer:

 1. Informeren naar de mogelijkheden:
  • Vraag bij de werkgever naar de mogelijkheden van het fietsplan en de voorwaarden.
 2. Keuze van de fiets:
  • Kies een fiets die binnen de afgesproken voorwaarden past en overleg met de werkgever over eventuele eigen bijdragen.
 3. Gebruik en administratie:
  • Gebruik de fiets volgens de afgesproken voorwaarden (zakelijk en/of privé).
  • Houd eventueel de gereden kilometers bij voor de kilometervergoeding of leningaflossing.

Kostenneutrale Aanpak voor werkgever

Hoe werkt het als de werkgever een fiets wil aanbieden kostenneutraal?

 • Cafetariaregeling: Werkgevers kunnen gebruik maken van een cafetariaregeling, waarbij werknemers een deel van hun brutoloon inruilen voor een fiets.
  • Voorbeeld: Een werknemer ruilt €100 per maand brutoloon in voor de fiets. Hierdoor wordt het nettoloon iets lager, maar krijgt de werknemer de fiets zonder extra belastingkosten.
 • Besparing op sociale lasten: Het leasebedrag wordt ingehouden op het brutoloon, waardoor de werkgever bespaart op sociale lasten. Deze besparing kan worden gebruikt om de leasekosten deels of geheel te dekken, waardoor de regeling kostenneutraal kan zijn.
  • Voorbeeld: Door de besparing van €20 per maand op sociale lasten kan de werkgever kostenneutraal een fiets aanbieden.

Rekenvoorbeeld van de Besparing in Sociale Lasten bij een Cafetariaregeling

Om de besparing in sociale lasten te verduidelijken, laten we een voorbeeld zien van hoe de besparing voor een werkgever werkt wanneer een werknemer een deel van haar brutoloon inruilt voor een fiets.
Basisgegevens van het Voorbeeld:
 • Werknemer Djamilla
  • Bruto maandsalaris: €3000
  • Nettosalaris na belasting en premies: €2200
  • Sociale lasten voor de werkgever: 20% van het brutoloon
  • Djamilla ruilt €100 van zijn brutoloon in voor een fiets

Stap-voor-Stap Rekenvoorbeeld

Stap 1: Berekening van de Sociale Lasten zonder Cafetariaregeling

 • Bruto maandsalaris van Djamilla: €3000
 • Sociale lasten voor de werkgever (20% van €3000): €600

Stap 2: Berekening van de Sociale Lasten met Cafetariaregeling

 • Bruto maandsalaris van Djamilla na inruil: €3000 – €100 = €2900
 • Sociale lasten voor de werkgever (20% van €2900): €580

Stap 3: Besparing op Sociale Lasten

 • Sociale lasten zonder cafetariaregeling: €600
 • Sociale lasten met cafetariaregeling: €580
 • Besparing op sociale lasten: €600 – €580 = €20

Toelichting op de Besparing

Wanneer Djamilla €100 van zijn brutoloon inruilt voor een fiets, verlaagt dit haar brutoloon naar €2900. De sociale lasten die de werkgever betaalt, zijn gebaseerd op het brutoloon. Bij een percentage van 20% bespaart de werkgever €20 per maand op sociale lasten.

Conclusie:

 • Door de besparing op sociale lasten kan de werkgever een deel van de leasekosten compenseren.
 • Dit maakt het mogelijk om de fiets op een kostenneutrale basis aan te bieden, afhankelijk van de exacte leasekosten en de besparing op sociale lasten.
Door deze besparing kan de werkgever de kosten van de leasefiets deels dekken, waardoor het aanbieden van een fiets aan de werknemer minder belastend is voor het budget van de werkgever.
Kostenneutraal Fietsplan voor de Medewerker: Stap-voor-Stap Uitleg
Het is ook mogelijk om een fietsplan zo in te richten dat het kostenneutraal is voor de medewerker. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de medewerker geen netto salarisverlies ervaart door deelname aan het fietsplan. Dit kan door gebruik te maken van belastingvrije vergoedingen en besparingen. Hieronder volgt een stap-voor-stap uitleg:
Basisgegevens van het Voorbeeld:
 • Werknemer Lucas
  • Bruto maandsalaris: €3000
  • Nettosalaris na belasting en premies: €2200
  • Sociale lasten voor de werkgever: 20% van het brutoloon
  • Lucas wil een fiets leasen met leasekosten van €100 per maand
  • Kilometervergoeding: €0,23 per kilometer (belastingvrij)

Stap-voor-Stap Rekenvoorbeeld

Stap 1: Bruto Loon Inruilen

 • Lucas ruilt €100 van zijn brutoloon in voor de fiets.
 • Nieuw bruto maandsalaris van Piet: €3000 – €100 = €2900.

Stap 2: Berekening van Nettosalaris

 • Bruto maandsalaris na inruil: €2900.
 • Verlaagde nettoloon door brutoloon inruil (stel belastingtarief is 37%): €100 x 37% = €37 belastingvoordeel.
 • Nieuw nettosalaris: €2200 – €63 = €2137.

Stap 3: Vergoeding per Kilometer

 • Lucas fietst 10 km per dag naar werk, 5 dagen per week.
 • Totaal aantal kilometers per maand: 10 km x 2 (heen en terug) x 20 werkdagen = 400 km.
 • Kilometervergoeding: 400 km x €0,23 = €92 per maand belastingvrij.

Stap 4: Kostenneutrale Berekening voor de Medewerker

 • Eigen bijdrage voor de leasekosten (na inruil brutoloon): €100.
 • Besparing door belastingvoordeel (brutoloon inruil): €37.
 • Belastingvrije kilometervergoeding: €92.

Stap 5: Netto Effect

 • Totaal belastingvrije vergoeding: €92.
 • Kosten van de fiets na belastingvoordeel: €100 – €37 = €63.
 • Netto voordeel voor Lucas: €92 (vergoeding) – €63 (kosten) = €29 per maand.

Conclusie

Door het combineren van het inruilen van brutoloon en het ontvangen van belastingvrije kilometervergoedingen, kan de werknemer de kosten van de fiets volledig dekken zonder netto salarisverlies. In feite kan Lucas zelfs een klein bedrag overhouden door de belastingvrije kilometervergoeding.

Andere praktische voorbeelden

Scenario 1: Fiets voor werk- en privégebruik

 • Werknemer Piet krijgt een fiets van €2000.
  • Bijtelling: 7% van €2000 = €140.
  • Loonbelasting (36,97%): €140 x 36,97% = €51,76 per jaar.
  • Netto voordeel: Piet betaalt €51,76 per jaar extra belasting voor een fiets van €2000, een groot voordeel ten opzichte van zelf aanschaffen​ (Belastingdienst)​​ (Belastingdienst)​.

Scenario 2: Renteloze lening

 • Werknemer Sara krijgt een lening van €1500 voor een elektrische fiets.
  • Kilometervergoeding: €0,23 per kilometer.
  • Sara fietst 10 km per dag naar werk (5 dagen per week).
  • Vergoeding per dag: €0,23 x 10 km = €2,30.
  • Vergoeding per jaar (52 weken): €2,30 x 5 dagen x 52 weken = €598.
  • Aflossing lening: €1500 gedeeld door €598 per jaar ≈ 2,5 jaar​ (Belastingdienst)​​ (Belastingdienst)​.

Scenario 3: Eigen fiets met kilometervergoeding

 • Werknemer Jan gebruikt zijn eigen fiets voor zakelijke ritten.
  • Hij fietst 15 km per dag (5 dagen per week).
  • Vergoeding per dag: €0,23 x 15 km = €3,45.
  • Vergoeding per jaar (52 weken): €3,45 x 5 dagen x 52 weken = €897 belastingvrij​ (Belastingdienst)​.

Conclusie

Het fietsplan 2024 biedt flexibele en fiscaal voordelige opties voor zowel werkgevers als werknemers. Door de juiste afspraken te maken en de fiscale regels te volgen, kunnen beide partijen profiteren van de voordelen van een gezondere en duurzamere manier van vervoer.
Voor meer informatie en specifieke details: https://www.belastingdienst.nl, fietsplan 2024, rendement