Het Fonds Podiumkunsten zoekt drie leden voor zijn Raad van Toezicht

5 november 2019

Het Fonds Podiumkunsten geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. De Raad van Toezicht van het fonds is op zoek naar 3 nieuwe leden.

Leden van de RvT van het FPK worden benoemd door de minister van OCW op voordracht van de RvT. De benoeming geldt voor vijf jaar.

Lees hier het profiel en de vacature