Bron

Cultuurmarketing.nl

Het gedrag van de post-corona consument

20 december 2022

Veel organisaties hebben te maken met achterblijvende bezoekcijfers, waar een aantal belangrijke bezoekersmotieven achter schuilgaan.

Zo hebben onzekerheid tijdens de pandemie en de huidige inflatie een duidelijke invloed. Wat is er na corona veranderd in het bezoek- en koopgedrag van de culturele consument? Cultuurmarketing maakte een inventarisatie van recente onderzoeken naar publieksgedrag.

Achter de statistische afname van cultuurbezoek na corona zijn verschillende trends te ontdekken in het consumentengedrag. Hierin valt op dat corona niet alleen impact gehad heeft op motieven voor cultuurbezoek, maar ook op het aankoopgedrag van de culturele consument.

Veel onderzoeken die sinds 2022 zijn verschenen, noemen onzekerheid een belangrijk motief waarom publiek wegblijft. Zo was ‘Onduidelijkheid of voorstellingen/concerten doorgaan’ de meest genoemde reden in onderzoek van Hendrik Beerda (voorjaar 2022) voor theaterpubliek om minder vaak een theater te bezoeken. Andere veel genoemde factoren (meer dan 20%) waren gezondheidsrisico, te weinig (aantrekkelijke) voorstellingen, beperkte openingstijden en kosten van theaterbezoek.

Lees hier het hele artikel