Het grote live publieksonderzoek

29 juni 2020

Het grote live publieksonderzoek (uitgevoerd in 2019) is gepubliceerd. Het rapport bevat cijfers over o.a. de bezoekfrequentie en -motieven van concerten en festivals, de favoriete podia en festivals en over een aantal terugkerende discussiepunten.

Lees hier het gehele rapport. 

Lee meer hier

Zoals bijvoorbeeld de mate waarin bezoekers zich storen aan smartphonegebruik en pratende medebezoekers tijdens de show. Ook is er gevraagd naar de favoriete betalingsmethode van bezoekers. Alle gepresenteerde uitkomsten zijn representatief voor de gehele populatie van Nederlandse livebezoekers en alle gepresenteerde verschillen zijn statistisch significant.