Bron

Cultuur + Ondernemen

Het jaarverslag 2022 en de Governance Code Cultuur

2 februari 2023

Governance is de manier waarop een organisatie bestuur en toezicht inricht. Het gaat over besturen, beleid maken, besluiten, uitvoeren en toezicht houden.

Daarnaast gaat de Governance Code Cultuur ook over gedrag, verantwoordelijkheid en integriteit. Er is een hulpmiddel dat je helpt met de verantwoording van de Governance Code Cultuur in jullie jaarverslag.

Handreiking

Het hulpmiddel gaat in op de principes en aanbevelingen van de Code. Ook vind je een checklist die alle punten uit de Code, die betrekking hebben op het jaarverslag, kort samenvat.

  • Ontdek hier het hulpmiddel – De Governance Code Cultuur en het jaarverslag – rvt-model.
  • Ontdek hier het hulpmiddel – De Governance Code Cultuur en het jaarverslag – bestuursmodel (geen apart documnet).