Het (stoppen van het) steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

30 augustus 2021

Ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid sturen de Kamerbrief over het herstelpakket vanaf Q4…

  • Lees hier de Kamerbrief.
  • Lees hier de beslisnota.