Het verschil tussen een arbobeleidsplan en de RI&E

1 juni 2023

Om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te bereiken moet de werkgever de arbozorg in de organisatie goed inrichten. Dat kan met een arbobeleidsplan.

De wettelijk verplichte inventarisatie van de arbeidsrisico’s, de RI&E, is daarvan een onderdeel. Een arbobeleidsplan bevat het beleid voor het bereiken en behouden van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvan een onderdeel. De RI&E gaat specifiek over de arbeidsrisico’s die voorkomen in de organisatie.

Een arbobeleidsplan bevat onder meer de volgende elementen:

 • een intentieverklaring en beschrijving van de wettelijke zorgplicht van de werkgever;
 • doelstellingen van het arbobeleid;
 • de RI&E als instrument om aanwezige gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (PSA) op te sporen en vast te leggen en te wegen;
 • prioritering van risico’s in het plan van aanpak bij de RI&E;
 • uitvoering van het plan van aanpak en toezicht daarop in de vorm van voortgangsrapportage;
 • voortgangsbewaking van de uitvoering van het plan van aanpak;
 • toezicht op naleving arbocatalogus.

Een beleidsplan is niet wettelijk verplicht, maar zorgt wel voor een planmatige uitvoering van het arbobeleid.

RI&E onderdeel van arbobeleidsplan

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is onderdeel van een arbobeleidsplan. De RI&E staat echter ook op zichzelf. Deze bevat een inventarisatie en evaluatie van de risico’s die werknemers lopen bij hun werk. In het bijbehorende plan van aanpak staan maatregelen om de risico’s weg te nemen of te beperken. Organisaties die geen arbobeleidsplan hebben, zijn wel verplicht een RI&E te maken. Deze verplichting staat in artikel 5 van de Arbowet. Daarin staat ook waar een RI&E aan moet voldoen:

 • De RI&E moet compleet zijn (voor alle werkzaamheden, afdelingen, functies, groepen of individuele werknemers).
 • De RI&E moet betrouwbaar zijn (de beschrijving van de praktijk moet overeenkomen met de werkelijkheid).
 • De RI&E moet actueel zijn.
 • De RI&E moet schriftelijk zijn vastgelegd en vrij beschikbaar zijn voor inzage door elke werknemer van de organisatie.