Bron

Div

Het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2024

7 juni 2024

Ten opzichte van januari 2024 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,10%.

Met de regeling van de Minister van SZW van 17 april 2024, nr. 2024-0000032606, tot indexatie van het wettelijk minimumloon en bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024, is het bruto-referentieminimummaandloon per 1 juli 2024 vastgesteld op € 2.133,60 per maand en het wettelijk minimumuurloon op € 13,68 per uur.

Ten opzichte van januari 2024 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,10%. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en gaan dus per 1 juli 2024 ook met 3,10% omhoog.

Maximumdagloon

Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2024 vastgesteld op € 282,95.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2024 vast op € 71.628 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2024 (bruto per uur, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

staffeling € uur
vanaf 21 jaar 100% 13,68
20 jaar 80% 10,94
19 jaar 60% 8,21
18 jaar 50% 6,84
17 jaar 39,5% 5,40
16 jaar 34,5% 4,72
15 jaar 30% 4,10

Voor de cao-NPF gelden andere percentages: zie hier. 

Rekenregels per 1 juli 2024 bekendgemaakt

Per 1 juli 2024 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven je hier inzicht in. Lees meer hier.