Hoe bereken je de omvang van een 0-urencontract bij een NOW-aanvraag?

2 april 2020

VNPF-leden kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De overheid wil met deze loonkostensubsidie voorkomen dat medewerkers worden ontslagen en in de WW terechtkomen. 

Voor 0-urencontracten geldt geen loondoorbetalingsplicht. Maar als werkgever is het wel mogelijk om ook 0-urencontractanten mee te nemen in de aanvraag en hen dus door te betalen voor drie maanden (met mogelijk een verlenging van drie maanden).

Het is dan van belang dat je een inschatting maakt van wat de loonkosten voor die groep medewerkers zou zijn geweest in de drie maanden na 1 maart. Maar hoe doe je dat? De regeling zegt daar niets over. Ons is wel door het UWV bevestigd dat er spoedig een werkwijze wordt geformaliseerd en zal worden opgenomen in de FAQ van de regeling. Mogelijk zal dit uitgaan van het gemiddelde van de drie voorafgaande maanden. 

Mochten we hier meer over weten, laten we dat horen.