Bron

Rijksoverheid

Hoe hoog is de vrije ruimte van de WKR in 2024?

19 september 2023

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Dit staat op Prinsjesdag in de overige fiscale maatregelen. Op grond van het Belastingplan 2023 werd het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2023 verhoogd naar 3%.

Voor 2024 wordt deze tijdelijke verhoging weer teruggedraaid. Met ingang van 1 januari 2024 is de vrije ruimte 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van uw onderneming. Over het meerdere is en blijft de vrije ruimte 1,18% van de loonsom.

Gebruik van de vrije ruimte

Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon (infographic) van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden. Zie hieronder in de tabel de vrije ruimte over de afgelopen jaren.

Jaar Over de eerste € 400.000 van de loonsom Over het restant van de loonsom
2024 1,92% 1,18%
2023 3,00% 1,18%
2022 1,70% 1,18%
2021 – aangepast vanwege corona 3,00% 1,18%
2020 – aangepast vanwege corona 3,00% 1,20%
2019 1,20% 1,20%