Bron

mooiedingenmakers.nl

Hoe kan je met creativiteit werken aan maatschappelijke opgaven?

4 maart 2024

Hoe kan je met creativiteit werken aan maatschappelijke opgaven?

Hoe zet je creativiteit eigenlijk in bij het werken aan een betere wereld? Een visie.

Het internet staat vol met oproepen, pleidooien en regelingen, en beleid beweegt snel mee: voor creatieven is schijnbaar een belangrijke rol weggelegd in het werken aan de grote problemen van deze tijd. Van klimaatproblemen tot polarisatie: de problemen zijn er genoeg. Maar wat is die belangrijke rol dan precies? Koen Haringa van mooiedingenmakers.nl legt dit uit.

First things first: wat is creativiteit?

Er zijn vele vormen en definities van creativiteit. Maar de strekking is eenduidig: ‘Scheppend vermogen’, noemt Van Dale het in het kort. Ietsjes langer gaat creativiteit over het vermogen om nieuwe en waardevolle ideeën te genereren. In de context van maatschappelijke opgaven gaat dit niet alleen om het bedenken van ‘de oplossing’, maar ook het vermogen om bestaande systemen te herzien en er iets mee te doen. Groter of kleiner maken, het anders uitleggen. Creativiteit stelt ons in staat om conventionele denkwijzen te doorbreken en nieuwe perspectieven te omarmen. Outside the box. En handig om te kunnen inzetten bij het werken aan ingewikkelde problemen.

Van wie is creativiteit?

Nou ja, van niemand en van iedereen. Hoewel sommigen, zoals vele makers van mooie dingen in nota bene de creatieve sector, er hun beroep op baseren, is het echt niet alleen van of voor hun. Ieder mens heeft creatief vermogen. Bovendien is creativiteit niet beperkt tot individuen. Als het gaat om het vermogen om wat nieuws te maken, kan dat ook worden georganiseerd met een team, een hele sector of een stad. Dat klinkt goed, en dus snappen we die oproepen en pleidooien wel: we kunnen best wat creativiteit gebruiken in het werken aan maatschappelijke opgaven.

Zijn creatieven dan de superhelden van deze eeuw?

Nou, nee. Dat valt heus een beetje mee. Maar ze kunnen wel een goede rol spelen. En gezien de omvang van de problemen van deze tijd is dat wel nodig ook. Het klimaat, armoede, gezondheid, extremisme, voedsel: kies er maar een van de lange lijst, allemaal zijn ze ingewikkeld, groot en nu. Daar zit een grote vraag naar creatieve skills. En gelukkig zijn creatieven daar over het algemeen ook best voor te porren. Betekenisvol werk.

Benieuwd naar de rest? Lees meer op Mooiedingenmakers.