Hoe maak je jouw website toegankelijk?

18 februari 2021

Sinds september 2020 heeft de overheid de eisen voor digitale toegankelijkheid verplicht gesteld voor culturele organisaties die uit publiek geld subsidie ontvangen. Hoe voldoe je als culturele organisatie aan deze eisen?

Digitale toegankelijkheid draait om de vraag hoe je webcontent toegankelijker maakt voor mensen met een functiebeperking. Het doel is dat digitale informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking. Helaas beseffen organisaties niet altijd dat hun website ontoegankelijk kan zijn voor mensen met een beperking. Daarom zijn sinds september 2020 vanuit Europese wetgeving meer organisaties verplicht om digitale toegankelijkheid te verbeteren. Om organisaties hiermee te helpen, is de zogenoemde WCAG 2.1 richtlijn opgesteld.

Lees hier verder.