Bron

journals.sagepub.com

Hoe populaire muziekprogramma’s aan instellingen voor hoger muziekonderwijs professionele musici creëren

11 april 2024

Technologische innovaties hebben de muziekindustrie de afgelopen twee decennia toegankelijker gemaakt voor nieuwkomers, terwijl hogere muziekonderwijsinstellingen juist een stijging zien in populaire muziekprogramma's.

Een recent onderzoek bij drie Nederlandse HPME-programma's werpt licht op hoe deze programma's bijdragen aan de carrièreontwikkeling van studenten. Uit interviews met docenten, focusgroepen met studenten en een analyse van beleidsdocumenten blijkt dat studenten en docenten de programma's vooral waarderen vanwege de ontwikkeling van essentiële vaardigheden, het leggen van industriecontacten en het verwerven van symbolische waarde.

 

Daarnaast wordt onderzocht of deze voordelen bijdragen aan een professionele identiteit. Het onderzoek wijst uit dat de nadruk op expertise en het gebruik van symbolische bronnen studenten helpen zich te onderscheiden van muzikanten zonder formele opleiding, waardoor ze sterker de markt betreden.”

Klik hier om het onderzoek te lezen.