Hoe staat de culturele infrastructuur er voor in de regio?

19 april 2018

De Raad voor Cultuur pleitte in november vorig jaar voor meer aandacht voor culturele plannen uit de stedelijke regio’s en onderzocht de mogelijkheden voor een herijking van het bestel door toevoeging van een regionale culturele infrastructuur (RIS). Minister Van Engelshoven (Cultuur) neemt dit advies niet over, maar onderschrijft wel de behoefte aan een betere samenwerking van het rijk met de stedelijke regio’s. Culturele vacatures sprak naar aanleiding van deze ontwikkelingen met vertegenwoordigers van culturele organisaties in ‘de regio’. Hoe staat de culturele infrastructuur er voor in hun omgeving? Bestaat er genoeg aansluiting met de rest van ons land? En: zien zij iets in een RIS?

Al sinds het begin van ons na-oorlogse cultuurbeleid wordt er geprobeerd het culturele aanbod buiten de randstad te laten groeien. Door onder andere een reisverplichting voor randstedelijke gezelschappen en specifieke maatregelen op provinciaal, gemeentelijk en landelijk niveau werd getracht het cultuurbereik in de regio te vergroten en te verbreden, door de jaren heen met wisselend resultaat.

Lees hier verder voor het hele artikel.