Hoe staat de governance ervoor bij de Nijmeegse culturele instellingen

22 maart 2018

In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Cultuur+Ondernemen de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd bij de zes grootste culturele instellingen van Nijmegen (C6).

Er is onderzocht of de Governance Code Cultuur adequaat wordt nageleefd en of de wijze van rapporteren van de instellingen aan de gemeente voldoet.

Cultuur+Ondernemen heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld waarbij alle instellingen over 5 prestatievelden een score hebben gekregen. Dit levert per instelling een radardiagram op waarmee in een oogopslag te zien is waar eventuele aandachtspunten liggen. 

Lees hier de samenvatting en klik hier voor het hele rapport.