Hoe staat het met Culture Diversiteit (inclusiviteit) bij de poppodia en -festivals?

25 januari 2018

De halfjaarlijkse Conjunctuurwijzer Poppodia en -Festivals 2017-2 is onder zowel poppodia als -festivals gehouden. Het ondernemersvertrouwen is opnieuw gestegen en voor het eerst is gevraagd naar de status omtrent Culturele Diversiteit (inclusiviteit).

Het ondernemersvertrouwen van poppodia bedraagt +28 is daarmee hoger dan de +17 van de ondernemers in heel Nederland (COEN – zakelijke dienstverlening). De index voor festivals is met +13 ongeveer gelijk. Ook inhoudelijk zijn de ervaringen en verwachtingen bij podia en festivals positief: een kwart heeft kunnen investeren in een breder en beter programma. Voor 2018-1 verwacht een derde dat te kunnen doen.

Voor het eerst is aan de podia en festivals gevraagd naar de stand van zaken wat betreft Culturele Diversiteit (inclusiviteit). De diversiteit m.b.t. het programma en partners vindt een ruime meerderheid (60 – 75%) wel op orde, maar als het om personeel en publieksbereik gaat vindt de helft (45% – 50%) dat daar nog veel aan moet gebeuren. Dat geldt zowel podia als festivals.

De volledige resultaten van de nieuwste Conjunctuurwijzer vind je hier.