Hoe werkt de compensatieregeling voor slapende dienstverbanden?

14 januari 2020

Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding in werking. Dan kan de werkgever een vergoeding krijgen, wanneer hij afscheid neemt van een langdurig (twee jaar) zieke werknemer waaraan hij een transitievergoeding moet betalen. Bij veel werkgevers roept deze regeling vragen op. Daarom geeft mr. Heleen Veldink, advocaat Arbeidsrecht bij Berntsen Mulder Advocaten de nodige uitleg.

Bij veel werkgevers roept de Compensatieregeling transitievergoeding vragen op. Wat is de maximale vergoeding die wordt verstrekt? En geldt de Compensatieregeling ook wanneer een werknemer –  conform de recente uitspraak van de Hoge Raad – zelf om beëindiging van zijn slapend dienstverband vraagt? Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat in een Kamerbrief van 13 december 2019 op de vragen in.

Maximum compensatie transitievergoeding
Het bedrag dat het UWV op basis van de Compensatieregeling aan de werkgever zal compenseren, is volgens de minister:

  1. de wettelijk verschuldigde en daadwerkelijk betaalde transitievergoeding, maar niet hoger dan
  2. het bedrag dat is opgebouwd vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst tot het moment dat de werknemer 2 jaar ziek is, maar de compensatie is gemaximeerd op
  3. het tijdens de twee jaar ziekte doorbetaalde loon.

Punt 3 zal volgens de minister echter niet per 1 april 2020 in werking treden. Dit heeft te maken met mogelijke situaties waarin, tijdens de twee jaar ziekte, bepaalde uitkeringen aan de werknemer zijn verstrekt (zoals IVA, WAJONG of no-riskpolis uitkeringen). Deze uitkeringen zorgen ervoor dat de werkgever tijdens de tweejaarstermijn een deel van het ziekengeld vergoed krijgt.

Het maximum genoemd onder punt 3 zou er in die situatie voor zorgen dat de werkgever wel een volledige, ‘normale’ transitievergoeding moet betalen wanneer de zieke werknemer uit dienst gaat, maar de werkgever alleen dat deel gecompenseerd krijgt dat hij zelf daadwerkelijk tijdens de twee jaar ziekte aan de werknemer heeft doorbetaald. Het UWV moet volgens de minister dan ook eerst onderzoeken of en zo ja, hoe bij de berekening van de compensatie rekening moet worden gehouden met dergelijke uitkeringen.

Lees hier het volledige artikel