Bron

CJP

Hoe wordt de MBO Cultuurkaart ingezet: een vragenlijst

22 februari 2023

Afgelopen voorjaar (2022) maakte staatssecretaris Cultuur & Media, Gunay Uslu bekend dat ze voor alle mbo-studenten via de MBO Cultuurkaart cultuurbudget beschikbaar stelt.

Het gaat om een bedrag van 10,50 euro over twee jaar per student dat samen met de CJP kortingspas de financiële drempel voor culturele activiteiten verlaagt. Vul de vragenlijst in om te helpen de wensen en behoeften omtrent deze kaart helder te krijgen.

Onderzoek naar wensen en behoeften van VNPF-leden m.b.t. MBO Cultuurkaart

De vragen gaan over het cultureel aanbod voor mbo-studenten en het gebruik van de MBO Cultuurkaart. Het doel van deze vragenlijst is om te achterhalen hoe de MBO Cultuurkaart wordt ingezet en wat de wensen en behoeften vanuit de culturele organisaties zijn. We hopen dat je wilt helpen door deze vragen in te vullen.

De vragenlijst invullen zal ongeveer 6-10 minuten duren. Dat kan  bijvoorbeeld hier.

CJP in het MBO

De MBO Cultuurkaart bestaat sinds 2016. Het is een gratis culturele kortingspas die beschikbaar wordt gesteld voor studenten en docenten in het mbo. Nieuw is dat er nu ook echt een budget beschikbaar is dat door de docenten (burgerschap) naar eigen inzicht kan worden uitgegeven aan culturele activiteiten.

Het ministerie van OCW heeft vanaf 2022 vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het mbo. Dit betekent dat er per student €10,50 beschikbaar is waarmee docenten aanbod van culturele organisaties in de lessen kunnen gaan integreren voor bijvoorbeeld Burgerschap. Het geld is besteedbaar bij meer dan 1200 culturele organisaties, die op deze manier ook al tientallen jaren samenwerken met scholen in het voortgezet onderwijs.

Ontdek hier een praktisch stappenplan.
Aanmelden of informatie aanvragen kan via mbocard@cjp.nl

Praktische informatie

Deelnemen aan de pilot voor mbo scholen is heel makkelijk en levert veel op. CJP faciliteert de MBO Cultuurkaart met budget en gebruikt hiervoor hetzelfde systeem dat al sinds 2008 op de scholen voor voortgezet onderwijs gebruikt wordt. Een zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk systeem waarin met minimale administratieve belasting vanuit school kan worden deelgenomen en waarin activiteiten gezocht en betaald kunnen worden. De school bepaalt zelf wie op school verantwoordelijk wordt voor het te besteden budget en ook voor de manier waar en waarop deze middelen ingezet worden.

Inhoudelijke informatie

De school bepaalt voor welk vak culturele activiteiten worden ingekocht. Zo kan het budget besteed worden aan culturele activiteiten in het teken van het vak burgerschap. Via het platform van CJP worden vraag en aanbod samengebracht, maar culturele organisaties en scholen kunnen elkaar ook zelf benaderen.

MBO Cultuurkaart-dossier

Om de ervaringen vast te leggen, erop te reflecteren, maar ook om de student digitaal te begeleiden is er een dossier aan de MBO Cultuurkaart gekoppeld. Hiermee is het mogelijk om het vak burgerschap een concrete invulling te geven.

Het budget 21,- per student

De school bepaalt zelf hoe ze willen deelnemen aan de MBO Cultuurkaart. In het voordeligste geval van elke euro die op school beschikbaar is voor het organiseren van activiteiten maakt de MBO Cultuurkaart met budget er twee. De school legt hiervoor € 10,50 per student in. Het bedrag verdubbelt met de subsidie waardoor er € 21,- per student beschikbaar is. Dit geld is tot en met einde schooljaar 2023/2024 vrij en naar eigen inzicht te besteden aan klassikale en/of individuele culturele activiteiten binnen- en buiten de school. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan een museum zijn met de klas of een voorstelling op school.
Wil of kan de school zelf geen € 10,50 per student inleggen dan is er € 5,25 per student beschikbaar vanuit OCW. Dit bedrag is alleen door de student zelf aan individuele activiteiten uit te geven.

Informatie aanvragen kan via mbocard@cjp.nl

Gratis CJP-lidmaatschap

Als je school meedoet aan de CJP MBO Cultuurkaart met budget krijgen tevens alle studenten én docenten een gratis CJP-lidmaatschap (t.w.v. € 17,50) waarmee zij korting krijgen op op bios, musea, voorstellingen, festivals en meer!

In het kort:

  • € 10,50 per student beschikbaar om te besteden aan culturele activiteiten
  • Deelname aan de MBO Cultuurkaart is makkelijk
  • Gebruiksvriendelijk betaalsysteem
  • Budget is op verschillende manieren binnen visie en beleid van de school inzetbaar
  • Praktische en inhoudelijke ondersteuning en informatie vanuit CJP
  • Gratis CJP voor alle studenten én docenten mbo