Hoger risico op besmetting met coronavirus bij nachtwerkers

24 mei 2022

Het is bekend dat werknemers die nachtarbeid doen, meer kans hebben gezondheidsschade op te lopen dan werknemers die alleen overdag werken. 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt nu dat nachtwerkers ook meer risico lopen om positief op besmetting met het coronavirus te testen.

Uit onderzoek van het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat werknemers die regelmatig of soms nachtarbeid verrichten, 37% meer kans hebben op een positieve uitslag na een test op besmetting met het coronavirus dan mensen die alleen overdag werken. RIVM-voerde dit onderzoek uit in het eerste jaar van de coronapandemie bij een testgroep van werknemers uit Noord-Holland. In het onderzoek zijn zowel nachtwerkers als werknemers die overdag werken en thuiswerken betrokken. In de onderzoeksperiode waren eerdere varianten van het coronavirus actief dan de delta- en omikron-variant en waren nog geen vaccins beschikbaar.  Uit wereldwijde onderzoeken tijdens de coronacrisis kwam ook een hoger risico op coronabesmetting bij nachtwerkers naar voren.

Grotere kans op infectieziekten bij nachtwerk
Dat werknemers die nachtarbeid doen, meer risico lopen op gezondheidsschade door het werk, is al langer bekend. De Gezondheidsraad stelt in haar laatste advies dat nachtwerk moet worden voorkomen of zoveel mogelijk moet worden beperkt. Werken in de nacht leidt tot een verstoord dag- en nachtritme waardoor het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 toeneemt. Ook zijn er aanwijzingen dat er een verband is tussen het verrichten van nachtarbeid en het risico op infectieziekten. De resultaten van de onderzoeken naar nachtwerk en coronabesmetting duiden hier ook op. De resultaten  zijn aanleiding voor het nader onderzoeken van mogelijke maatregelen voor preventie bij werknemers die nachtarbeid verrichten.